QoL sunflower Zrównoważony rozwój QoL 2012 Logo UE
Menu
Informacje
EnglishEnglish flag
Ulotka konferencyjna

Ważne terminy
31 maja 2012
Rejestracja i nadesłanie  streszczenia

31 maja 2012
Przysłanie opłaty konferencyjnej

21 września 2012
Nadesłanie pełnego tekstu artykułu

Kontakt
Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120.
53-345 Wrocław

e-mail: QoL2012@ue.wroc.pl

Witamy na stronie Piątej Międzynarodowej Konferencji Naukowej 


JAKOŚĆ ŻYCIA
a
Zrównoważony Rozwójorganizowanej 20-21 września 2012 r. 

pod Patronatem Honorowym 

Prezydenta Wrocławia

dr. Rafała Dutkiewicza


Komitet Honorowy
Prof. Filomena Maggino
Przewodnicząca
Międzynarodowego Towarzystwa
Badania Jakości Życia
 ISQOLS

Prof. Heinz-Herbert Noll
Były przewodniczący ISQOLS


Prof. Wolfgang Glatzer
Były przewodniczący ISQOLS


Jego Magnificencja
Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Goście Honorowi
Pan Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski

Prof. dr hab. Janusz Witkowski
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Prof. dr hab. Bogusław Fiedor
 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
w latach 2005-2012

Prof. Irina Eliseeva

Członek korespondencyjny Rosyjskiej Akademii Nauk
Dyrektor Instytutu Socjologicznego RAN

Komitet programowy
Prof. dr hab. Walenty Ostasiewicz
Prof. Achille Vernizzi
Prof. dr hab. Romuald Derbis
Prof. dr hab. Tadeusz Borys
Prof. dr hab. Teresa Słaby

Komitet organizacyjny
Dr hab. Zofia Rusnak, prof. UE we Wrocławiu
Dr Edyta Mazurek
Dr Beata Zmyślona

Sekretariat konferencji
Dr Cyprian Kozyra
Mgr Aleksandra Iwanicka